Veelgestelde vragen

Betalen

Via iDeal

Meneer van Hout biedt de mogelijkheid met iDeal te betalen. Dat is betalen in uw eigen vertrouwde internetbankieromgeving. U doorloopt dezelfde stappen als u bij internetbankieren gewend bent; het voordeel is dat de betaling met alle gegevens al voor u klaarstaat. Makkelijk en volgens dezelfde (strenge) beveiligingseisen van uw bank. Deze betaalservice is beschikbaar voor klanten van ABN AMRO Bank, Rabobank, ING , RegioBank, ASN Bank, Friesland Bank, Van Lanschot en Triodos Bank.

Betalen via Bankoverschrijving

Beschikt u niet over internetbankieren en kunt u dus niet betalen met iDEAL?
Dan is er altijd nog de vertrouwde bankoverschrijving. Meneer van Hout biedt iedereen de mogelijkheid om het aankoopbedrag zelf vooruit te betalen via de eigen bank. 

Het voordeel van een bankoverschrijving is dat u de betaling volledig zelf in de hand hebt. Het nadeel is echter wel dat een bankoverschrijving vaak een iets langere verwerkingstijd heeft dan bijvoorbeeld een iDEAL-betaling die direct plaatsvindt. Wij adviseren dan ook altijd om, indien mogelijk, te betalen via iDEAL.

Verzendkosten

Voor de verzending van bestelling rekent Meneer van Hout € 75,00.

Levertijd:

Wij hebben alle producten op voorraad en kunnen dus heel snel leveren! Voor het ontvangen van een eikenhouten tafel is het belangrijk dat er iemand thuis is. In samenspraak met u wordt een afspraak gemaakt over de levertijd. Heeft u nog vragen over een door u geplaatste bestelling neem dan even contact op met onze afdeling verkoop via 088-0766600.

HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen voor het aanmelden en 14 dagen daarna voor het daadwerkelijk retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Bij levering van diensten: 
 4. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
  f. voor losse kranten en tijdschriften; 
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

1 JAAR GARANTIE

Ons eikenhout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen 8% en 12%. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor verwarmde ruimtes. Gezien het gaat om houten tafels, wijzen wij u erop dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Hout zal weinig werken wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte redelijk gelijk blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit uw meubel bestaat.

U dient er rekening mee te houden dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg het krimpen van de houten delen, waardoor het hout kan gaan werken. In dat geval kan een luchtbevochtiger in combinatie met een hygrometer een afdoende oplossing bieden.

Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%, is voor uw tafels een gezond leefklimaat.

GEGRONDE KLACHTEN:

 • Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
 • onredelijk gebruik
 • gebruik voor commerciële doeleinden
 • onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
 • door professioneel gebruik
 • het werken van hout
 • kromtrekken van hout

Ook normale slijtage valt niet onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

DE PRODUCTIEGARANTIE IS STANDAARD 1 JAAR

Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.